Hatósági szankciók

150 150 Misec

Az Ibtv. 16.§ (3) bekezdése alapján a Hatóságnak lehetősége van szankciók alkalmazására, abban az esetben, hogy ha az Ibtv. hatálya alá tartozó szervezetek nem teljesítik a jogszabályban megfogalmazott követelményeket vagy ha nem működnek együtt a Hatósággal.

A szankciók a következők lehetnek:

  • Hatósági felszólítás
  • A szervezetet felügyelő szerv bevonása a követelmények teljesítése érdekében
  • Információbiztonsági felügyelő kirendelése